Priser

Priser på våra försäljningsställen:

Ekologiska Jämtgranar 380:-

Formklippta granar       380:-

Silvergranar                    490:-

Vid offertförfrågan vänligen kontakta oss.